Thông tin VinFast niêm yết trên thị trường chứng khoán New York
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

VinFast chậm trễ niêm yết trong thị trường chứng khoán New York

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup đã chính thức phản hồi thông tin thị trường đưa Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Vingroup khẳng định sẽ làm rõ và sẽ thường xuyên xem xét các phương án huy động vốn và đầu […]