Cờ bạc online
Tệ nạn

Hàn Quốc: Đường dây cờ bạc online ‘vươn’ sang nhiều nước

Tệ nạn liên quan đến cờ bạc online là mối nguy hiểm lớn đối với nhiều nước trên thế giới. Tại Châu Á, hàng năm luôn xóa bỏ được vô số các ổ cờ bạc. Bắt giữ được rất nhiều đối tượng. Đồng thời cũng đã thu giữ được rất nhiều tiền liên quan đến […]