Kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ tiếp tục tăng trưởng tích cực
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ tiếp tục tăng trưởng tích cực

Mỹ hiện là một trong những thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Hiện nay, xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm khoảng 17-18% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 4 tháng đầu năm 2021, dựa trên số liệu của Cục Thống kê Nhà nước cho thấy kim ngạch […]