Nên tránh những ứng dụng làm đẹp này để bảo vệ dữ liệu cá nhân
Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

Nên tránh những ứng dụng làm đẹp này để bảo vệ dữ liệu cá nhân

Các nhà nghiên cứu ứng dụng đã phát hiện ra một số ứng dụng làm đẹp đang vi phạm bản quyền. Họ lấy danh nghĩa tải về sử dụng miễn phí để thu thập dữ liệu người dùng. Hoặc, các ứng dụng này dẫn người dùng đến các trang web lừa đảo, khiêu dâm… để […]