An toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn
Dinh dưỡng Sức Khỏe

Cần lưu ý biện pháp an toàn phòng chống dịch trong khu bếp ăn CN

Khi COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, nhiều người cảm thấy lo lắng về các khía cạnh thông thường của cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như mua sắm hàng tạp hóa. Nếu bạn tự hỏi liệu bạn có thể nhận COVID-19 từ thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm hay không, bạn không […]