Chủ tịch Nam Long bán một phần cổ phiếu để tái cấu trúc đầu tư
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Chủ tịch Nam Long bán một phần cổ phiếu để tái cấu trúc đầu tư

Công ty TNHH Nam Long được thành lập từ năm 1992 với nhiều vị thế tiềm năng. Năm 2009, Nam Long thành lập trụ sở chính mới của Tập đoàn với tên gọi Capital Tower tại khu phức hợp trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ mới tại TP.HCM. Thành phố Hồ […]