Tập đoàn Lộc Trời lợi nhuận có tăng tương xứng tỷ lệ tăng doanh thu?
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Tập đoàn Lộc Trời lợi nhuận có tăng tương xứng tỷ lệ tăng doanh thu?

Dự kiến, doanh thu của tập đoàn Lộc Trời (LTG) trong quý II / 2021 sẽ không bằng quý I, do sở không có ý định bán gạo vì đây là thời điểm đang trồng trọt, nhưng đã có kế hoạch bán công nghiệp. hoa màu và diện tích lúa không gieo sạ tập trung. […]