Chứng khoán Trí Việt phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Chứng khoán Trí Việt phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ

Công ty TNHH Chứng khoán Trí Việt tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Bình Dương Thái Lan. Công ty được thành lập ngày 22/12/2006. Công ty chính thức được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Với mã TVB vào ngày 09/06/2015, . Lĩnh […]