Cuộc chiến giành quyền thừa kế tài sản của Chủ tịch Lee Kun Hee
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Cuộc chiến giành quyền thừa kế tài sản của Chủ tịch Lee Kun Hee

Sáu tháng sau tang lễ của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Kun Hee, hậu quả tài chính sau cái chết của ông hiện đang được xem xét. Gia đình Lee có thể phải trả khoản thuế thừa kế lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, có thể vượt quá 10 tỷ USD. Theo một thông […]