DAH thua lỗ nặng nề phải vay tiền cổ đông
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Cổ phiếu DAH thua lỗ nặng nề do đại dịch Covid-19 phải vay tiền cổ đông

Đông Á tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Đông Á. Được thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 2003, lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang củng cố vị thế, tạo dựng thương hiệu và chiếm […]