Microsoft muốn dùng não người để đào tiền mã hóa
Công Nghệ Mới Công Nghệ Số

Microsoft muốn đào tiền mã hóa bằng dữ liệu của bộ não con người

Tiền mã hóa hiện nay ngày càng phố biến hơn trong cuộc sống công nghệ 4.0. Do đó xu hướng khai thác loại tiền này càng được nhiều các công ty lớn quan tâm. Bên cạnh Bitcoin – Đồng tiền mã hóa phổ biến nhất, thì các loại khác như Ethereum, hay Dogecoin cũng ngày […]